• Hem

I Hälsinglands skogar ligger Arbrå Östra Viltvårdsområde som är på 21612 ha

med 151 småviltsjägare och 122 älgjägare där älgjakten är fördelad på tre jaktlag

..............................................................................

2021-11-04
Revidering av älgavskjutning
 
Vid årsstämman delegerades till styrelsen att vid behov justera avskjutningen +-10% efter hur jakten utvecklas. Med anledning av den låga älgtillgången som konstaterats både i avskjutning och observationer (älgobs), har styrelsen tagit beslut om att justera ner avskjutningsmålet -10 % från 48 till 43 djur.
 
Efter helgens jakt (30-31/10) ser aktuell avskjutning ut enligt nedanstående avskjutningstabell. Det kan konstateras att av tabellen framgår också, i enlighet med stämmans beslut, att det fr.o.m. nu inte finns uppdelning av målen mellan jaktlagen, utan hela potten finns gemensamt för de tre jaktlagen. Det innebär också att beslutet från stämman om att kalvprocenten 50 % alltid skall uppfyllas innan ytterligare vuxna djur fälls, nu gäller den gemensamma potten. I nuläget innebär det att fyra kalvar ska skjutas innan något vuxet djur får fällas.
 
Styrelsen

2021-11-04
Årets älgavskjutning
Följ årets avskjutning här.

2021-10-06
Jaktregler för småvilt har uppdaterats
Det finns några ändringar och förtydliganden i jaktreglerna för småvilt. Nya regler för gästjägare som framgår av beskrivningen under Gästkort småvilt ovan och är rödmarkerade i beskrivningen.
Inrapporteringen av skottlista ska nu ske före 0630 varje år och överensstämmer nu med jaktåret.

2021-10-06
Nu finns kompletterande information om  förra årets ÄlgOBS under fliken ovan.
Uppgifter om älglagens planerade jaktdagar ligger nu under Jakttider  i menyn ovan.

2021-08-27
Årsmötesprotokoll
Nu finns det justerade protokollet från årsmötet under "Protokoll" i menyn ovan.

2021-08-27
Information via mail.
Många av er som är jägare inom vårt VVO, har redan lämnat er e-adress till oss för att vi snabbt skall kunna skicka aktuell information till er. Du som inte gjort det och vill ha snabb och aktuell information från VVO, maila er e-adress till olle@ol-lars.com .”
 
Hälsningar Olle

Är du intresserad av att jaga älg?
Kontakta Olle Eriksson
Tel: 070 6642127

Antal besökare idag:
Antal besökare online:
Totalt antal besökare: