• Hem

 

I Hälsinglands skogar ligger Arbrå Östra Viltvårdsområde som är på 21612 ha

med 151 småvilts jägare och 122 älgjägare där älgjakten är fördelat på tre jaktlag

..............................................................................

Aktuellt
 

Dags att lämna in skottlistan. Det gör du lättast under rubriken "Skottlista ny" i menyn ovan. Listan är ny för året och innehåller en ruta per vilt som rapporteras.

Inbjudan till samråd för Boda älgskötselområde
 

Datum: 2019-04-02 (tisdag)
 
Plats: Enighet ( Lertagsvägen 2 Trönö) Tryck här för karta
 

Tid 19:00
 
Kallade: Representanter för anslutna fastigheter, jaktledare och representanter för ingående viltvårdsföreningar.
 
Jaktledare i viltvårdsområden ansvar för att vidarebefordra kallelsen till ordföranden i viltvårdsområdet.

Dagordning:

 SAMRÅD BODA ÄLGSKÖTSELOMRÅDE
•                          Mötet öppnas
•                          Val av sekreterare och två justerare
•                          Notering av kallade och närvarande
•                          Nuläge (ÄFO och ÄSO)
•                          Kommande inventeringar
•                          Tidsplan ny skötselplan
•                          Övriga frågor
•                          Avslutning
 
Välkommen
 
Styrgruppen

Lösa jakträttsbevis för småvilt
Klicka här

Lösa gästkort för småvilt
Klicka här

Följ årets älgjakt här: ( Arbrå Östra VVOf )

Boda älgskötselområde: (kontinuerlig uppdatering för alla lag inom området)
 

Är du intresserad av att jaga älg?
Kontakta Olle Eriksson
Tel: 070 6642127

Antal besökare idag:
Antal besökare online:
Totalt antal besökare: