• Hem

 

I Hälsinglands skogar ligger Arbrå Östra Viltvårdsområde som är på 21612 ha

med 151 småvilts jägare och 122 älgjägare där älgjakten är fördelat på tre jaktlag

..............................................................................

2021-04-13
Årsstämman
Styrelsen har beslutat att flytta ordinarie årsstämma till augusti. I dessa coronatider är det inte möjligt att genomföra någon årsstämma i april månad. Vi har också beslutat att sista dag för motioner till stämman i augusti är den 31 juli.

2021-04-13
Älgjakten
Styrelsen har ansökt om att få gå med i Nianfors ÄSO fr.o.m. årets älgjakt. Denna ansökan måste vara Länsstyrelsen tillhanda senast 31 januari vilket innebär att detta ärende kommer att hanteras i efterskott på stämman i augusti. Länsstyrelsen har beviljat vår ansökan och beslutet finns med som en bilaga till detta informationsbrev. Ändring av areal älgskötselområde.
 
Huvudorsaken till att vi valde att ansöka om medlemskap i Nianfors ÄSO var att vi ville slippa den stress som blev när vi närmade oss slutet på djur gällande den tilldelade licensen. Vi kommer att kunna hantera vår avskjutning på precis det sätt vi själva vill inom ramen för Nianfors ÄSO och vi slipper rädslan att råka ut för överskjutningar. 
 
Framtida älgavskjutning
När det gäller årets avskjutning så kommer det beslutet att tas på årsstämman i augusti. Det har ännu inte gjorts någon älgförvaltningsplan inom Öster Ljusnans ÄFO. När den är klar kommer det att bli samråd inom ÄSO:t och därefter kommer betestrycks- och älgspillningsinventering att ge underlag för vårt förslag till stämman.

2021-04-13
Småviltjakten
Småviltjakten
För småviltjaktens del, som kommer att börja innan nästa stämma, går det bra att lösa kort via
vår hemsida. Se till att läsa de anvisningar som finns så att vi får riktiga uppgifter Det går även bra att kontakta våra småviltkortförsäljare, som är samma som tidigare år.
Vi vill vara tydliga och påminna de som löser gästkort att här måste anges både värdens namn och jaktnummer, samt gästens namn. Se instruktionerna för hur man löser Gästdagkort. Det kommer förmodligen mer och tydligare information på hemsidan gällande småviltkorten närmare sommaren

2019-11-19
Rovdjursobservationer
Det blir allt vanligare att rovdjur observeras inom vårt område. Nu finns därför önskemål att information om observationer sprids så snabbt som möjligt. Älglagen har idag kanaler för kommunikation, så vad vi önskar åstadkomma nu är ett forum för, i första hand, de medlemmar som bara jagar småvilt och som jagar med löshund. Vi avser därför att sätta upp en sms-grupp (Supertext) för att förmedla information som vi får och kommer även att ta emot information om observationer som ni gör . Viltvårdskommitten kommer att ta emot information och hantera den vidare. Vi kommer att sätta upp en första grupp för att komma igång, men denna grupp kan utökas om du inte är med, men vill vara med. Det finns tyvärr begränsningar för hur många som kan vara med och därför ber vi dig som får information ändå att avstå och naturligtvis, om du är med, men inte vill, så är det bara att lämna gruppen.
/Viltvårdskommittén

Är du intresserad av att jaga älg?
Kontakta Olle Eriksson
Tel: 070 6642127

Antal besökare idag:
Antal besökare online:
Totalt antal besökare: