• Hem

 

I Hälsinglands skogar ligger Arbrå Östra Viltvårdsområde som är på 21612 ha

med 151 småvilts jägare och 122 älgjägare där älgjakten är fördelat på tre jaktlag

..............................................................................

2020-10-25
Följ årets älgjakt här
Älgavskjutning 2020

2020-10-05
Från den 16 aug kan du också jaga kronhjort inom Arbrå Öa VVO.
Vi ingår numera i Boda Kronskötselområde. För att jaga kronhjort krävs att du löst småviltkortet enligt anvisningarna på denna sida.
Från och med jaktåret 2020 har vi möjlighet att fälla kronhjort i samband älgjakten.
Tilldelningen inom hela Boda Kronskötselområde är en hjort, två hindar och tre kalvar.

Jaktdeltagare som väljer att skjuta kronhjort under älgjakten ansvarar själv för eftersök och all hantering av fällt djur. Fällt djur tillfaller skytten.

Laget och jaktledaren för älgjakten skall ej belastas med frågor rörande kronhjortsjakten, dessa frågor måste jaktdeltagaren själv ha god insikt i, till exempel hur många kronhjortar finns kvar att skjuta inom skötselområdet.

Eftersom det krävs behörighet att rapportera fällt djur på jaktrapport, skall du snarast rapportera till Tommy Thyrén i vltvårdskommitten, som ansvarar för att rapportering görs på jaktrapport.se. Tommys telenr: 070–2842375

Viktigt: Läs anvisningarna här. Förutsättningar för Boda KSO 2020

2020-09-07
Nu finns finns protokollet från ordinarie årstämma under fliken ovan.

2020-08-31
Jaktreglerna för älg och småvilt korrigerades något vid den senaste jaktstämman.  De nya reglerna finns nu under "Jaktregler" i menyn ovan.

2020-06-29
Småviltjakt 2020-21
Ett nytt jaktår börjar den 1 juli 2020. Det innebär att du som vill jaga småvilt inom vårt VVO skall lösa ett jakträttsbevis för småvilt. Som tidigare löser du jakträttsbevis här via vår hemsida och under fliken ”Jakträttsbevis småvilt” ovan framgår instruktioner. Du kan även kontakta några av våra försäljare av småviltkort.
Eftersom ingen ordinarie jaktstämma hittills i år har genomförts, är det samma regler som föregående år, som gäller.
Om du som jaktvärd vill lösa ett gästkort för en gäst för en dag, följer du instruktionerna under fliken ”Gästkort småvilt”. Viktigt att du speciellt följer det som är angivet under punkten 5 avseende att ange J-nr på dig som jaktvärd och namnet på gästen.
”…….anger jaktvärdens (ditt) J-nr med ett "G" efteråt och jaktgästens namn t.ex. J99 G Pelle Persson på inbetalningen/överföringen.”

2020-05-23
Arbrå Östra blir licensområde
Länsstyrelsen har beslutat att bifalla vår ansökan om att bli licensområde. Länsstyrelsens beslut kan läsas här.

2020-04-04
Årstämman flyttad
Den ordinarie årsstämman är flyttad till den 20 augusti. Ordföranden redogör för detaljerna i detta beslut samt för konsekvenserna av detta och det kan du läsa om här.

2019-11-19
Rovdjursobservationer
Det blir allt vanligare att rovdjur observeras inom vårt område. Nu finns därför önskemål att information om observationer sprids så snabbt som möjligt. Älglagen har idag kanaler för kommunikation, så vad vi önskar åstadkomma nu är ett forum för, i första hand, de medlemmar som bara jagar småvilt och som jagar med löshund. Vi avser därför att sätta upp en sms-grupp (Supertext) för att förmedla information som vi får och kommer även att ta emot information om observationer som ni gör . Viltvårdskommitten kommer att ta emot information och hantera den vidare. Vi kommer att sätta upp en första grupp för att komma igång, men denna grupp kan utökas om du inte är med, men vill vara med. Det finns tyvärr begränsningar för hur många som kan vara med och därför ber vi dig som får information ändå att avstå och naturligtvis, om du är med, men inte vill, så är det bara att lämna gruppen.
/Viltvårdskommittén

Är du intresserad av att jaga älg?
Kontakta Olle Eriksson
Tel: 070 6642127

Antal besökare idag:
Antal besökare online:
Totalt antal besökare: