• Gäst kort

Gästdagkort1.   Öppna listan för ”Småviltjägare Arbrå Östra VVOF”

2.    Leta reda på jaktvärden namn på listan.

3.    Öppna och skriv ut dokumentet ”Jakträttsbevis för jaktgäst
        och småvilt”.

4.     Jaktvärden fyller i sitt J-nr, sitt namn och jaktgästens namn

5.     Jaktvärden betalar in före jakten 100 kr till plusgiro 63 91 17-1              eller bankkonto Nordea 9960 2606391171
         anger jaktvärdens J-nr med ett ”G” efteråt  
         och jaktgästens namn
         T.ex. J99 G Pelle Persson på inbetalningen/överföringen.
 
6.     Fällda djur redovisas på jaktvärdens skottlista.

         Jaktvärd får på en dag ha två samtidiga jaktgäster Jaktvärden är           också ansvarig att informera jaktgästen över de regler
        som gäller inom VVO
                                                   
                                                Fångstpremier

          Fällda djur där, fångstpremie utgår, uppvisas för                                           småviltkortförsäljare, som kontrollerar, märker och registrerar           samt noterar på särskild lista fångsten.Efter avslutad jaktsäsong           betalas premier till angivet kontonummer.Småviltsjägare
Klicka härJakträttsbevis
för jakt gäst
och småvilt

Klicka här