• Jakträttsbevis

Så här löser du Jakträttsbevis 2017-18 för småvilt

1.   Öppna listan för ”Småviltjägare 

2.   Leta reda på ditt namn
      Om du har frågor rörande jakträtten,
       kontakta Olle Eriksson 070 6642127

3.   Notera ditt J-nr som står längst till vänster på listan.
       Notera den totala jaktkortskostnaden i gula kolumnen.

4.   Öppna och skriv ut dokumentet ”Jakträttsbevis för småvilt”.

5.   Fyll i dina uppgifter om J-nr och namn

6.   Betala in före jakten den totala jaktkortskostnaden till
       plusgiro 63 91 17-1 eller bankkonto Nordea 9960 2606391171              ange ditt J-nr och namn
       T.ex. J99 Kalle Karlsson
        på inbetalningen/överföringen.

7.    Öppna ”Säkerhetsregler” med protokollet från årsstämma
        skriv   ut detta och läs dokumentet.

8.     På jaktkortet noterar du också dina fällda djur. Skottlistan                        rapporteras på hemsidan eller lämnas in till kortförsäljarna                    senast den 31 mars 2018.

 

      Trevligt jaktår önskar Arbrå östraSmåviltsjägare 
Klicka här

Jakträttsbevis 
för 
småvilt

Klicka här
Säkerhetsregler
Klicka här