• Motioner

Motioner Stämma -17


Motion 1 Kalvjakt
Motion 2 Kalvjakt
Motion 3 tid för kallelse
Motion 4 Jaktstigen
Motion 5 Ekonomi
Motion 6 Älgfördelning
Motion 7 Kalvfördelning

Styrelsens komentar/Förslag
                                    Klicka här