• Hem

I Hälsinglands skogar ligger Arbrå Östra Viltvårdsområde som är på 21612 ha

med 151 småviltsjägare och 122 älgjägare där älgjakten är fördelad på tre jaktlag

..............................................................................

202404-03

Kallelse till Extra Jaktstämma

Extra jaktstämma hålls  2024-04-25 kl.18.30 i Utomskogens Bygdegård i Bogården.
I länken Extra Jaktstämma 2024-04-25  hittar du dagordningen för mötet.

Välkomna

Styrelsen för Arbrå Öa VVOF

2023-07-21


Jakträttsbevis för övrigt vilt (småviltkortet).

Nu har du möjlighet att lösa jakträttsbevis för övrigt vilt (småvilt) för jaktåret 1 juli 2023 -  30 juni 2024.

Trevlig jakt!

2023-07-10

Hej Jaktkamrater!
 
Resultatet från årets Spillnings- och Betestrycksinventeringar är nu klara och bilagda. Dessa två inventeringar är en del av det material som ligger till grund för kommande avskjutningsmål för älg.
 
För vår del ger Betestrycksinventering ÄBIN den bästa bilden hur älgstammen utvecklas.
 
För hela vårt område, Öster-Ljusnan Älgförvaltningsområde, där vårt ÄSO och VVO ingår, i stort mellan Ljusdal-Bollnäs-Söderhamn-Hudiksvall, ligger skadenivån på årsskadad tall på 5 %, vilket är en bra låg nivå. 86 % av tallarna är oskadade. Målet är här att ligga över 85 %. Nationellt sett ligger vi alltså mycket bra till.
Inom vårt VVO-område finns dock några delar som ligger lite högre. Ett är väster om Lill-Nien och ett lite större sammanhängande ligger i söder, norr och väster om Öjungen.
Länkar till rapporterna enl. nedan:

Spillningsinventering Öster-Ljusnan 2023

Öster-Ljusnans ÄFO ÄbinRapport 2023Styrelsen för Arbrå Öa VVOF

2023-06-06

Hej Jaktvänner!
 
Nuvarande jaktår går mot sitt slut och ett nytt börjar den 1juli.
 
Här kommer lite information från styrelsen:
 
Småviltjakt
Skottlistor på fällt vilt skall vara inrapporterade på hemsidan senast den 30 juni, detta gäller samtliga som löst jakträttsbevis för småvilt, ÄVEN om du inte fällt något djur. Missat att lämna in skottlista, kostar dig 100 kr extra på nästa års kort.
Underlag för fångstpremier skall också vara inrapporterat till kortförsäljarna senast den 30 juni.
 
Älgjakt
De som önskar delta i höstens älgjakt, skall skriftligen anmäla det till någon av jaktledarna eller styrelsen senast den 6 aug.
 
Årsstämma
Årets ordinarie årsstämma sker tisdag den 15 aug, kl 18.30 i Utomskogens Bygdegård i Bogården.
 
Styrelsen för Arbrå Öa VVOF

2023-05-16
Älgstigen i Flästa pausas

Älgstigen pausas i år på grund av ett alltför lågt deltagarantal.

//Viltvårdskommittén

2022-07-20
Kronhjortsjakt

Förutsättningarna för årets kronhjortsjakt ligger nu under fliken 'Boda KSO' i menyn ovan.

Är du intresserad av att jaga älg?
Kontakta Olle Eriksson
Tel: 070 6642127

Antal besökare idag:
Antal besökare online:
Totalt antal besökare: