• Gästkort älg

En ordinarie älgjägare (värd) kan inbjuda en jaktgäst att deltaga i ordinarie lagjakt när någon annan i laget ej deltar. Jaktgästen betalar endast ett ”Gästdagkort för älg” och erhåller ingen köttlott. Jaktvärden är ansvarig för att ledsaga och informera Jaktgästen om regler och anvisningar för jakten.”
 
Gästjägaren skall före jakt erlägga en avgift på 100 kr per dag.

Jakträttsbevis för gästjägare på älgjakt”  skrivs ut och betalning erläggs till:

Bogårdens jaktlag                 Bg 5835-0273
Norränge Flästa jaktlag     PG 985733-5
Änga jaktlag                            PG 54518-6